13 Julai 2011

SENYUM

Kesalahan-kesalahan Dalam Solat

♥ ♥ ♥ ♥ KESALAHAN KESALAHAN DALAM SHALAT ♥ ♥ ♥ ♥
oleh Zubair IbnuAwwam As-Sabah pada pada 06hb Jun 2011 pukul 10.06 ptg
Nota anda telah dibuat.

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABAROKATUH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

Sahabatku yang dikasihi dan di Rahmati Allah.
Sebagaimana post lepas yang menerangkan tentang pentingnya sholat dan hukum yang tidak bershalat,so pada kali ini ana post tentang kelalaian dalam shalat, tanpa sengaja melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak diketahuinya, yang dapat membuat amalan shalatnya tidak sempurna dan tertolak.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda :
"Dari semua amalan manusia, yang petama kali akan dihisab atas seorang hamba
pada hari kiamat adalah shalatnya. Jika Shalatnya itu dikerjakan dengan baik dan sempurna , nescaya akan diterima shalat tersebut begitu juga dengan segala amalan lainnya,apabila shalat seseorang itu di tolak,nescaya ditolaklah juga amalan yang lainnya (HR. Hakim )

Dan lebih tegas lagi Allah menjelaskan dalam Al-qur'an
Perhatikanlah firman Allah, yang artinya
“Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya.” (QS. Al-Maa’uun: 4-5)

Al-Haafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta’ala berkata, yang dimaksud orang-orang yang lalai dari shalatnya adalah:

1. Orang tersebut menunda shalat dari awal waktunya sehingga ia selalu mengakhirkan sampai waktu yang terakhir.

2. Orang tersebut tidak melaksanakan rukun dan syarat shalat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta’ala dan dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

3. Orang tersebut tidak khusyu’ dalam shalat dan tidak merenungi makna bacaan shalat.

Dan siapa saja yang memiliki salah satu dari ketiga sifat tersebut maka ia termasuk bagian dari ayat ini (yakni termasuk orang-orang yang lalai dalam shalatnya).

ADAPUN KESALAHAN ITU IALAH ( ini jika shalat sendiri)

1.MELAMBAT-LAMBATKAN SHALAT

Dari waktu yang telah ditetapkan Hal ini merupakan pelanggaran berdasarkan
Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala :
"Sesungguhnya shalat suatu kewajiban yang telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang beriman". (QS. An-Nisa : 103)

2. TIDAK TUMA'NINAH DALAM SHALAT

Makna tuma'ninah adalah, seseorang yang melakukan shalat, diam
(tenang) dalam ruku'.i'tidal,sujud dan duduk diantara dua sujud. Dia harus
ada pada posisi tersebut, dimana setiap ruas-ruas tulang ditempatkan pada
tempatnya yang sesuai. Tiak boleh terburu-buru di antara dua gerakan
dalam shalat, sampai dia seleasi tuma'ninah dalam posisi tertentu sesuai waktunya.

Rasulullah صلى الله عليه وسلمbersabda kepada seseorang yang tergegesa dalam shalatnya tanpa memperlihatkan tuma'ninah dengan benar, "Ulangi shalatmu, sebab kamu belum melakukan shalat."

3.TIDAK KHUSYU DALAM SHALAT

Sehingga melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan di dalam shalatnya.
Dari pada Abu hurairah RA
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda :
Sekiranya khusyu hati dan jiwa orang ini tentu khusyu segala anggota badannya...
Tunduk dan tawaddu serta tenang hatinya dan segala Anggotanya menghadap Allah
(Diriwayatkan oleh Al hakiim,AT -Tarmiz)

mereka tidak mendapat pahala shalatnya dengan sempurna disebabkan tidak adanya kekhusyu'an dalam hati atau melakukan gerakan-gerakan yang melalaikan dalam shalat.

4. TIDAK MEMBACA AL-QUR'AN DALAM SUJUD DAN RUKU'

Allah melarang membaca Al-Qur'an dalam masa kita sujud dan rukuk
berdasarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas رضي الله عنه,
bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "saya telah dilarang untuk membaca Al-Qur'an selama ruku' atau dalam sujud."(HR.Muslim)

5.MEMANDANG KEATAS DAN KEKANAN KEKIRI

Ada orang yang melakukan shalat memandang keatas atau melihat ke kiri dan ke kanan.
Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,
"Cegalah orang-orang itu untuk mengangkat pandangan keatas atau biarkan pandangan mereka tidak kembali lagi".(HR.Muslim )

Diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa ia berkata,
"Aku berkata kepada Rasulallah صلى الله عليه وسلم tentang melihat ke sekeliling dalam shalat Beliau صلى الله عليه وسلم menjawab, "Itu adalah curian yang sengaja dibisikan setan pada umat dalam shalatnya".(HR.Bukhari)

6. MENUTUP MATA TANPA ALASAN

Sebab makruh melakukan yang demikian sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, "Menutup mata buka dari sunnah rasul صلى الله عليه وسلم". Yang terbaik adalah, jika membuka mata tidak merusak kekhusyu'an shalat, maka lebih baik melakukannya. Namun jika hiasan, ornament dsn sebagainya disekitar orang yang shalat atau antara dirinya dengan kiblat mengganggu konsentrasinya, maka dipoerbolehkan menutup mata. Namun demikian pernyataan untuk
melakukan hal itu dianjurkan (mustahab) pada kasus ini.

7.MENGERASKAN SUARA

Elakkan mengeraskan suara sehingga mengganggu orang-orang di sekitarnya.
Ibnu Taimuiyah menyatakan, "Siapapun yang membaca Al-Qur'an dan orang lain sedang shalat sunnah, maka tidak dibenarkan baginya untuk membacanya dengan suara keras karena akan mengganggu mereka. Sebab, Nabi صلى الله عليه وسلم pernah meninggalkan sahabat-sahabatnya ketika merika shalat ashar dan

Beliau صلى الله عليه وسلم bersabda,
"Hai manusia setiap kalian mencari pertolongan dari Robb kalian. Namun demikian, jangan berlebihan satu sama lain dengan bacaan kalian".

8.MENGANGKAT KAKI DALAM SUJUD

Hal ini bertentangan dengan yang diperintahkan sebagaimana diriwayatkan dalam dua hadits shahih dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, "

Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah memerintah bersujud dengan tujuh anggota tubuh dan tidak mengangkat rambut atau dahi (termasuk hidung), dua telapak tangan, dua lutut, dan dua telapak kaki." Jadi seseorang yang shalat (dalam sujud), harus dengan dua telapak kaki menyentuk lantai dan menggerakan jari-jari kaki menghadap kiblat. Tiap bagian kaki harus menyentuh lantai. Jika diangkat salah satu dari kakinya, sujudnya tidak benar. Sepanjang dia lakukan dalam sujud.

9.TIDAK HATI HATI DALAM SUJUD

Sahabatku,berhati-hatilah untuk melakukan sujud dengan tujuh angota tubuh(seperti dengan hidung,kedua telapak tangan, kedua lutuk dan jari-jari kedua telapak kaki).

Rasulallah صلى الله عليه وسلم bersabda,
"Jika seorang hamba sujud, maka tujuh anggota tubuh harus ikut sujud bersamanya: wajah, kedu telapak tangan kedua lutut dan kedua kaki". (HR. Muslim)

Beliau bersabda, ”Tidak sah sholat seseorang yang hidungnya tidak menyentuh tanah sebagai mana halnya dahinya.” (HR Daruquthni, Thabrani dan Abu Na’im).

Dalam riwayat lain disebutkan ”Bila engkau bersujud, maka lakukanlah dengan cara menekan wajah dan kedua tanganmu sampai seluruh ruas tulangmu kembali ke tempatnya.” (HR Ibnu Khuzaimah.)

10.SHALAT DENGAN PAKAIAN YANG BERGANBAR BERNYAWA

Seperti makhluk bernyawa sebab malaikat tidak akan mendekati seseorang yang shalat bila melihat ada gambar gambar bernyawa bersama orang itu,

Hadits Sahih Bukhari bahawa Abu Thalhah berkata,“
Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, “Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar.”

Rasulullah bersabda yang bermaksud :
Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk rumah yang ada di dalamnya Gambar,Patung,Anjing Dan orang Junub.(Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim)

11.SHALAT DENGAN BERPAKAIAN MENUTUPI MATA KAKI BAGI LELAKI

Seperti Shalat dengan sarung, gamis dan celana musbil (melebihi mata kaki).
Banyak hadits Rasulullah yang meyebutkan larangan berbuat isbal diantaranya :

A. Rasulallah صلى الله عليه وسلم bersabda :
Sesungguhnya allah tidak menerima shalat seseorang lelaki yang memakai sarung dengan cara musbil." (HR. Abu Dawud (1/172 no. 638)

B. Rasulallah صلى الله عليه وسلم bersabda :
Allah عزوجل tidak (akan) melihat shalat seseorang yang mengeluarkan sarungnya sampai kebawah (musbil) dengan perasaan sombong." (Shahih Ibnu Khuzaimah 1/382)

C. Rasulallah صلى الله عليه وسلم bersabda :
"Sarung yang melebihi kedua mata kaki, maka pelakunya di dalam neraka."
(HR.Bukhari : 5887)

Nota : dan banyak lagi kesalahan-kesalahan yang tidak disengajakan sehingga kita tidak dapat khusyuk dalam shalat,yang mengakibatkan Shalat tidak diterima oleh Allah.

0 Komen:

Catat Ulasan